நீங்கள் இருவரும் ஒப்புக்கொள்கிற நியாயமான கட்டணத்தில் சவாரி!
சவாரிகளின் வாடகையை நீங்களே கூறும் வசதியுள்ள ஆப் inDrive
{{cities}}
நகரங்கள்
{{countires}}
நாடுகள்
{{rides}}bn
பில்லியன் சவாரிகள்
{{downloads}}m
மில்லியன் உலகளாவிய பயனர்கள்
டிரைவர்கள் வழங்கும் வாடகை, கார் மாடல் மற்றும் வருகை நேரம் பார்த்துச் சிறந்ததை தேர்வு செய்யுங்கள்
உங்கள் விருப்பம்போல் தேர்வு செய்யும் வசதி.
எல்லாம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் - டிரைவரை மதிப்பீடு மற்றும் பயணிகள் கூறும் கருத்துக்கள் பார்த்துத் தேர்வு செய்யலாம்
உங்கள் டிரைவரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
பக்கமோ தூரமோ உங்கள் கட்டணத்தில் சவாரிகள் கூடுதல் சேமிப்புடன். இங்கே மறைமுக கட்டணங்கள் இல்லை. கணினி வழி கட்டண திணிப்பு இல்லை
நீங்களே வாடகையை கூறுங்கள்!
பயணிகள் ஏன் எங்களைத் தேர்வு செய்கின்றனர்?
நாங்கள் சிலிக்கான் வேலியின் அடுத்த பெரிய வெற்றி பயணமாகும்: நாங்கள் பயணி, டிரைவர் இருவருக்கும் நியாயமான கட்டணங்கள் மட்டுமே வழங்கும் ஒரு சவாரி ஆப். உலகத்தில் மனித உணர்வுகளை மிஞ்சிய எந்த தொழில்நுட்பமும் இல்லை என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம். சவாரி புக் செய்வதற்கு நீங்கள் பட்டனை அழுத்தும் போது, நீங்கள் சரியான தேர்வு செய்தீர்கள் என்ற திருப்தி, இப்படிப்பட்ட உணர்வு பூர்வமான சேவையை சவாரி ஆப்கள் கூட வழங்கலாம் என்பதை நிரூபிக்க தான்

inDrive முனைகிறது. ஏனென்றால் நியாயமான கட்டணம் உங்கள் உரிமை, எதிர்பார்ப்பு அல்ல. உலகெங்கும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் நம்பிக்கை inDrive மட்டுமே.
எங்களை பற்றி
*ஒருங்கிணைப்பாளர் மட்டுமே "inDrive" ஒரு டாக்ஸி சேவை அல்ல, மற்றும் பயனர் உறவுகளில் ஈடுபடவில்லை. அனைத்து சவாரி கோரிக்கைகளும் பயனர்களால் உருவாக்கப்பட்டு, இயக்கப்பட்டு, நிறைவு செய்யப்படுகின்றன.
நீங்களே வாடகையை கூறி, இன்றே உங்கள் சவாரிகளில் அதிக சேமிப்பு பெறுங்கள்!