ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ЖАРНАМАЛЫҚ НАУҚАН ЕРЕЖЕЛЕРІ
"inDrive.Шеберлер пайдаланушылары үшін жүлделерді ойнату".

1. Жалпы ережелер.
1.1. “inservice (Инсервис)” ЖШС, Акцияның ұйымдастырушысы ретінде өзін көрсетеді (келесіде — Ұйымдастырушы)
1.2. “MediaInsider” ЖШС, Акцияда əрі əрекетке өзара қатысушы ретінде орын алады (келесіде «Соңғы өтініштік»).
1.3. Ынталандырушы жарнамалық науқанның атауы: "inDrive.Шеберлер пайдаланушылары үшін жүлделерді ойнату" (əрі қарай — Іс-шара).
1.4. Іс-шараны өткізу аумағы: Қазақстан Республикасы
1.5. Іс-шара мақсаты: Қазақстан Республикасындағы inDrive пайдаланушылары арасында inDrive.Шеберлер санаты туралы білімді арттыру жəне əр түрлі тапсырмалар үшін шеберлерді іздеу үшін өнімді пайдалануды ынталандыру.
1.6. Іс-шараны өткізу аралығы: 2023 жылдың 27 наурызынан (UTC+6) 07.07. 2023 ж. дейін (UTC+6), келесіні қоса алғанда:
1.6.1. 2023 жылдың 27 наурызынан (UTC+6) 2023 жылдың 11 маусымына дейін (UTC+6) — Серіктестің “inDrive.Шеберлер” Сервисінде (əрі қарай — Ұйымдастырушы сервисі) Қатысушылардың тапсырыстарды орналастыруы жəне тапсырыстарды орындаған шеберлерді бағалау,
1.6.2. 2023 жылдың 12 маусымынан бастап (UTC+6) 2023 жылдың 21 маусымына дейін (UTC+6) — Қатысушылардың аяқталған тапсырыстарын (баға қойылған тапсырыстарын) есептеу жəне жеңімпаздарды анықтау,
1.6.3. 2023 жылдың 22 маусымынан бастап (UTC+6) 2023 жылдың 22 шілдесіне дейін (UTC+6) — жеңімпаздарды жариялау жəне жүлделерді беру.
1.7. Іс-шараны ұйымдастыру жəне өткізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ осы Ережелермен регламенттелген.
1.8. Іс-шара тек жарнамалық сипатқа ие, тəуекелге негізделмеген жəне қатысу үшін төлем жасауды талап етпейді. Іс-шара лотерея болып табылмайды жəне бірыңғай inDrive пайдаланушыларының белсенділігін ынталандыруға бағытталған.

2. Оларды сақтаған жағдайда жеке тұлға іс-шара қатысушысы атанатын шарттар.
2.1. Іс-шараға қатысуға 18 жастан асқан, Қазақстан Республикасы аумағында тұрақты тұратын жəне осы Ережелерге сəйкес іс-шараға қатысу үшін қажетті əрекеттерді орындаған жеке тұлғалар жіберіледі (əрі қарай — “Қатысушы”). Көрсетілген талаптарға сəйкес келмейтін тұлғалар іс-шараға қатысу құқығына жəне сыйлықақы алу құқығына ие болмайды.
2.2. Ұйымдастырушы Қызметкерлері мен өкілдеріне, олардың жанұя мүшелеріне, үлестес тұлғаларға, сондай-ақ серіктес пен Ұйымдастырушымен тікелей байланысты кез келген басқа тұлғалардың қызметкерлері мен өкілдеріне іс-шараға қатысуға тыйым салынады.
2.3. Іс-шараға қатысу үшін келесіні орындау керек:
2.3.1. “inDrive” мобильді қосымшасында тіркелген болу;
2.3.2. Осы Ережелердің 3-тарауында қарастырылған əрекеттерді орындау.
2.4. Іс-шараға қатысу жəне Ережелердің 3.1.1-т. сəйкес тіркелу Қатысушылардың осы Ережелермен танысуды жəне толығымен келісуді жəне олардың барлық шарттары мен талаптарын сақтау міндеттерін қабылдауды өзіне білдіреді.

3. Іс-шараға қатысу үшін əрекеттерді орындау тəртібі
3.1.Іс-шараға қатысу үшін Қатысушы Ережелердің 1.6.1-т. көрсетілген аралықта келесі əрекеттерді орындауы тиіс:
3.1.1. inDrive тіркелген пайдаланушысы болу.
3.1.2. Ережелердің 1.6.1-т. көрсетілген аралықта, іс-шара сайтында (https://promo.indrive.com/ru_con_servisios) Қатысушы inDrive қосымшасында тіркелген өзінің телефон нөмірін, есімін, тегін енгізе отырып, тіркелуі керек жəне "Тіркелу" батырмасы арқылы осы Ережелерді жəне Серіктестің Құпиялық саясатын қабылдай отырып, іс-шараға қатысуға келісімін беруі тиіс.
3.1.3. Ережелердің 1.6.1-т. көрсетілген аралықта Қатысушы осы Сервистің тиісті шарттары мен ережелерін сақтай отырып, серіктес Сервисінде тапсырыс жасауы (əрі қарай — Қатысушы тапсырысы) жəне Маманды таңдауы керек. Тапсырыс "Маманды табу" батырмасын басқан кезде оны “inDrive.Шеберлер” сервисінде жариялағаннан кейін жасалған болып саналады. “inDrive.Шеберлер” басқа “inDrive” мобильді қосымшасының өзге сервистерінде жасалған тапсырыстар ескерілмейді.
3.1.4. Қатысушы жасаған Тапсырысты Маман орындағаннан кейін Қатысушы Маманның жұмысын бағалауы тиіс. Тапсырыс Тапсырыс беруші серіктес Сервисінде Маманның жұмысын бағалағаннан кейін аяқталған болып есептеледі (əрі қарай— аяқталған тапсырыс). Бір Маманның бір Қатысушының тапсырыстарын орындауына көрсетілген кезеңде көп дегенде 3 рет рұқсат етіледі. Егер бір Маман қатысушының 3-тен астам тапсырысын орындаса, Ұйымдастырушы мен серіктес алаяқтық бойынша қосымша тексеруді қамтамасыз ете алады.
3.1.5. Іс-шара үшін Ережелердің 1.6.1-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жасалған қатысушының аяқталған Тапсырыстары ғана ескеріледі.
3.2. Қатысушы іс-шараға қатысу жəне жүлделерді ұтып алу үшін мүмкіндігінше көп тапсырыс беріп, Мамандарды таңдап, тапсырмаларды орындағаннан кейін олардың жұмысын бағалауы керек.
3.3. Қатысушылардың осы Ережелерді орындау фактісі, сондай-ақ қатысушылардың Тапсырыстарын орындау фактісі Серіктес Қатысушылардың сəйкестендіргіштерін жəне олардың серіктес Сервисіндегі тапсырыстарын тексергеннен кейін есептеледі.
3.4. Серіктес Ережелердің 1.6.2-тармағында көрсетілген кезеңде Ережелердің 3.1-тармағындағы шарттарға сəйкес келетін тапсырыстарды есептейді жəне бірегей нөмірлер берілетін аяқталған тапсырыстардың тізімін қалыптастырады. Жеңімпаздар (іс-шара шарттарын орындағандардың ішінен 22 қатысушы) random.org сайтының көмегімен кездейсоқ жолмен анықталады.

4. Жүлде қоры мен жүлделерді алу шарттары
4.1. Іс-шараның жүлделік қоры Ұйымдастырушының қаражаты есебінен қалыптасады. Жүлделер мөлшері шектелген.
4.2. Іс-шараға арналған жүлделер атауы мен мөлшері:
iPhone 14 - 2 дана
30 000 теңгеге "Сулпак!" тұрмыстық техника жəне электроника дүкендері желісінің сыйлық сертификаты - 10 дана
Серіктес логотипі бар фирмалық сыртқы аккумуляторлар - 10 дана
Қорытынды дана 22

4.3. Бір жеңімпаз бірден артық жүлде ала алмайды.
4.4. Жүлделерді таратуға болмайды жəне қандай жағдайда да жеңімпаздың талабы бойынша өзгертілмеуі тиіс. Жүлделердің ақшалай баламасын төлеу жүргізілмейді.
4.5. Жеңімпаздарды "inDrive" мобильді қосымшасы жеңімпазының профилінде көрсетілген телефон арқылы конкурсқа қатысушылар тізімі жарияланған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүлделер мен оларды алу шарттары туралы серіктес хабардар етеді (Шарттардың 3.4-тармағы). Жүлдені Ұйымдастырушы жəне/немесе Конкурсты өткізу аумағы шегінде бөгде жеткізу қызметтері əлеуетті жеңімпазбен Серіктес байланысқаннан кейін жəне əлеуетті серіктес осы Шарттардың талаптарын орындағаннан кейін өзі көрсеткен мекенжай бойынша расталған жеңімпазға жеткізетін болады. Сұрау бойынша TOO "MediaInsider (PromoInsider)" жеңуші ажыратуы тиісінше жеткізу мекенжайын жəне жеке куəліктік көзге көрсетуі керек. Жеткізу жеңімпаз жəне Ұйымдастырушымен жəне/немесе бөгде жеткізу қызметтерімен келісілген мерзімде жүзеге асырылады. Жеңімпаз Жүлден алу-тапсыру актісіне қол қоюға міндетті.
4.6. Бірлесіп орындаушы жеке тұлғалар үшін төлем көзінен ЖТС есептеу жəне төлеу жөніндегі салық агенті болып табылады.


5. Қатысушылардың, Ұйымдастырушының құқықтары мен міндеттері.
5.1. Қатысушы Ережелерге сəйкес іс-шара туралы кез келген ақпаратты алуға құқылы.
5.2. Қатысушылар іс-шараға қатысуға жəне сыйақы алуға байланысты барлық іс-əрекеттерді Ережелерде белгіленген мерзімдерде жəне тəртіппен орындауға міндетті.
5.3. Ұйымдастырушы Ережелерге сəйкес іс-шараның барлық шарттарын орындаған
Қатысушыларға қатысты сыйақы беруді жүзеге асыруға міндетті.
5.4. Ұйымдастырушы осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда жəне даулы жағдайлар туындаған кезде қатысушылармен жазбаша келіссөздерге не өзге де байланыстарға түспеу құқығын өзіне қалдырады.
5.5. Ұйымдастырушы Қатысушыларға себептерін түсіндірмей жəне хат алмаспай, Қатысушылардың кез келген іс-əрекетін жарамсыз деп тануға, сондай-ақ іс-шараға қатысушының өзіне қатысты деректерді бұрмалайды жəне/немесе іс-шараға қатысу үшін қажетті деректердің кез келген бұрмалануынан пайда көреді деген негізделген күдік туындаған кез келген тұлғаға одан əрі қатысуға тыйым салуға құқығы бар.
5.6. Қатысушы "Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы" 2013 жылғы 21 мамырдағы No 94-V Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сəйкес өз еркімен жəне өз мүддесі үшін əрекет ете отырып, Ұйымдастырушыға жəне үшінші тұлғаларға (дербес деректердің құпиялылығын жəне оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталған жағдайда) өңдеуге (жинауға, жазуға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, растауға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), пайдалануға, таратуға, беруге (Қазақстан Республикасының аумағында беруді жəне трансшекаралық беруді қоса алғанда), оның ішінде автоматтандыру құралдарын жəне деректер базасын басқарудың автоматтандырылған жүйелерін пайдалана отырып, Ұйымдастырушының жəне оның контрагенттерінің өзінің дербес деректерін иесіздендіруі, бұғаттауы жəне жоюы, сондай-ақ Ұйымдастырушының жəне оның контрагенттерінің ішкі желілері, сондай-ақ Интернет желісі бойынша жəне онсыз дербес деректерді қолмен, автоматтандырылған жəне аралас өңдеуге өз келісімін береді. Қолданылатын өңдеу əдістеріне мыналар кіреді, соның ішінде (шектеусіз): көше/елді мекен атауларының жазылуын автоматты түрде тексеру,
Қатысушымен телефон, пошта байланысы арқылы немесе Интернет желісі арқылы байланыс арқылы деректерді нақтылау, берілген критерийлер бойынша мəліметтер базасын сегменттеу. Осы келісімді Қатысушы Қатысушыға қатысты кез келген ақпаратқа қатысты жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет немесе қажет болатын өзінің дербес деректеріне қатысты кез келген əрекеттерді жүзеге асыруға береді, соның ішінде: тегі, аты, əкесінің аты, жынысы; туған жылы, айы, күні (ал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген; құжаттың деректемелері (жеке куəліктің нөмірі, берілген күні, берген органның атауы, сондай-ақ тіркеу туралы мəліметтер, ЖСН нөмірі). Қатысушы Ұйымдастырушыға немесе Серіктеске берген телефон нөмірлері (жұмыс, үй, мобильді), электрондық пошта мекенжайы жəне басқа да мəліметтер. Ұйымдастырушының талабы бойынша аталған келісімді Қатысушы жазбаша нысанда береді. Келісім мерзімсіз беріледі жəне Қатысушының жазбаша өтініші бойынша кері қайтарып алынуы мүмкін.
5.7. Серіктес Сервисі мен "inDrive" мобильді қосымшасын пайдалануға байланысты
дербес деректерді жинау
https://indriver.com/mobile/page/privacyPolicy/ru/kz серіктестің Құпиялылық саясатында сипатталған


6. Қатысушыларды ақпараттандыру
6.1. Қатысушылар іс-шара туралы ақпаратты ақпараттандырылады:
жəне мекенжайы
орналастыру
өңдеу бойынша
жолымен
6.1.1. “inDrive” мобильді қосымшасында;
6.1.2. жарнамалық материалдарда;
6.1.3. Ұйымдастырушының қарауы бойынша өзге жолмен.
6.2. Іс-шараның ресми Ережелері https://promo.indrive.com/ru_con_servisios сілтемесі бойынша іс-шараның сайтында толық көлемде орналастырылады
6.3. Ұйымдастырушы мен Серіктес "inDrive" мобильді қосымшасында тиісті хабарлама жариялай отырып немесе шарттардың осындай тоқтатылғаны / өзгергені туралы өзге де тəсілмен жария түрде хабарлай отырып, іс-шараны өткізуді мерзімінен бұрын тоқтатуға жəне/немесе оның шарттарын өзгертуге құқылы.
6.4. Қатысушылар жарияланған ақпаратпен өз бетінше танысады.
6.5. Іс-шара мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Ұйымдастырушы іс-шараны өткізуді тоқтату туралы хабарлама жарияланған күнге дейін іс-шара Ережелерін
орындаған Қатысушыларға сыйақы беруге міндетті.


7. Өзге шарттар.
7.1. Ұйымдастырушы келесілер үшін жауапкершілікке ие болмайды:
7.1.1. Қатысушылардың іс-шараға қатысуға байланысты міндеттерді орындамауы (уақтылы орындамауы);
7.1.2. Қатысушыларды осы Шарттармен жəне іс-шараға қатысу ережелерімен таныспауы.
7.2. Қатысушылардың іс-шараны ұйымдастыруға қатысты барлық ықтимал наразылықтары Ұйымдастырушыға жіберілуі керек.
7.3. Іс-шараға қатысу фактісі оның Қатысушылары олардың есімдерін, фотосуреттерін жəне өзге де материалдарды Ұйымдастырушының Қатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей, кез келген жарнамалық жəне (немесе) ақпараттық мақсаттарда пайдалана алатынына келісетінін білдіреді.