خلي صحابك يسجلو واكسب فلوس
ابعت دعوة لآصحابك يسجلو في خدمة الدليفري من اندرايف واكسب فلوس في رصيدك
ممكن تكسب لحد $25 بونص كمجموع
شوف هينزلك قد إيه بونص (مكافآت)
شوف هينزلك قد إيه بونص (مكافآت)
ممكن تكسب لحد $25 بونص كمجموع

Choose your invitee

5 completed courier orders
10 Rs
You can get rewarded for a maximum of 10 invited friends. Only the inviter receives bonus points to their account.
You will get bonuses for 5 placed orders from all invited clients

It can be 10 orders from 1 client or 1 from 10 clients, etc.
Delhi, India
10 Rs

ابعت اللينك أو ال QR Code للأشخاص اللي عايز تبعتلهم دعوة واكسب بونص

Courier

Client