Paano Gawing Ligtas ang Komportable ang Bawat Byahe
1
4
5
6
7
8
9
3
2
Kaligtasan Muna
Respeto para sa Lahat
Komportableng Byahe
Mga Ipinagbabawal na Inumin
Diskriminasyon
Isang Tao, Isang Account
Pagbyahe Kasama ang mga Bata
Pagbyahe kasama ang Fur Babies
Pag-Rate ng Byahe
Palaging magsuot ng seatbelt, kahit sa maiksing byane, saan ka man nakaupo

Huwag istorbohin ang drayber na nagmamaneho. Umupo sa likod na upuan diagonal sa drayber para hindi na sila lilingon para makausap ka.
Paalala, irespeto ang iyong drayber, ang kanilang sasakyan, personal space, at privacy.

Palaging batiin ang iyong drayber at pasalamatan sila sa byahe at tulong sa iyong mga bagahe. Ang mga maliliit na bagay tulad nito ay nakapagpapagaan sa karanasan sa byahe.

Maging mapagmatyag at iwasang magtanong ng personal na tanong, contact info, at kahit anong pisikal na contact.
Maaaring ipakiusap sa drayber na ibahin ang music, i-adjust ang temperature, o isara ang bintana. Siguraduhin lamang na ayos lang din ito para sa drayber.

Pakiusap, iwasan ang paninigarilyo sa loob ng sasakyan, at maging maingat sa pagkain at pag-inom para maiwasan ang mantsa o mabahong amoy. Kung ikaw ay nag-iwan ng dumi, pakilinis muna ito o sagutin ang bayad sa paglinis.

At, mainam ding iwasan ang malakas na pagsagot sa tawag sa cellphone habang nasa byahe.
Ipinagbabawal ang pag-inom at pagdala ng alak (sa bukas na lalagyan) o paggamit ng ipinagbabawal na gamot habang nasa byahe.
Kinukundena namin ang kahit anong uri ng diskriminasyon. Mainam na irespeto at igalang ang bawat isa.
Iwasang ibahagi ang iyong inDrive account sa iba. Ikaw ang responsable sa iyong mga ginagawa sa iyong account, at matutulungan din nito ang mga drayber na makilala ka.
Mga bata at teens na 18 taong gulang pababa ay dapat palaging may kasamang nakatatanda tuwing gagamit ng inDrive. Kung ikaw ay babyahe kasama ang mga bata, marapat na ipaalam sa amin agad lalo na kung kakailanganin ng child seat.
Ipagbigay-alam sa drayber kung ikaw ay magdadala ng alagang hayop. Magdala ng carrier o kumot pantakip sa car seat para mabawasan ang maaring kalat.
Nag-enjoy ka ba sa byahe? Kung oo, pakibigyan ang iyong drayber ng magandang rating. Ang iyong feedback ay makaapekto sa ranking ng drayber at sa pagsasaayos ng aming serbisyo.

Kung ikaw ay may concern sa iyong byahe, ipagbigay-alam sa inDrive support. Paki-iwasan ang pagkompronta sa drayber habang nasa byahe upang maiwasan ang di pagkakaunawaan.

Maaring kausapin ang team sa support@indrive.com o sa app: Side Menu ➡ Kaligtasan ➡ I-contact ang Suporta.
Maligayang pagbyahe
Hello! This page contains information for your mobile application
The inDrive online passenger transportation aggregator is not a taxi service and is not involved in the relationship of Users. All requests are created, sent and performed by users independently.
© SUOL INNOVATIONS LTD, 2013-2023