គន្លឹះសម្រាប់អ្នកជិះ
1
3
2
មុនពេលជិះ
អំឡុងពេលជិះ
បន្ទាប់ពីជិះ
សូមអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីលេខច្រកចូល ឬទីតាំងទៅយកច្បាស់លាស់ ហើយពិនិត្យមើលអាសយដ្ឋានគោលដៅពីរដងនៅពេលអ្នកកក់។

ប្រសិនបើមានអ្នកដំណើរលើសពី 3 នាក់ សូមប្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងផ្នែកផ្តល់មតិយោបល់។

សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកបើកបរ ប្រសិនបើអ្នកមានវ៉ាលិសសំពីងសំពោង ឬយកសត្វចិញ្ចឹមមក។

បានកែប្រែចិត្តរបស់អ្នកហើយ? សូមអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកបរដឹង និងលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

ពិនិត្យស្លាកលេខ ម៉ូដែលរថយន្ត និងរូបថតអ្នកបើកបរ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើរ។ បោះបង់ការជិះ ប្រសិនបើព័ត៌មានមិនត្រូវគ្នា។
កុំភ្លេចពាក់ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព។

សូមជូនដំណឹងដល់អ្នកបើកបររបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់អ្នក ឬបន្ថែមកន្លែងឈប់។ ចំណាំថា នេះទំនងជានឹងផ្លាស់ប្តូរថ្លៃជិះរបស់អ្នក។

សូមប្រព្រឹត្តិចំពោះរថយន្តរបស់អ្នកបើកបរដោយប្រយ័ត្នប្រយែង៖ កុំជក់បារី ញ៉ាំ ឬផឹកអ្វីក្រៅពីទឹកក្នុងរថយន្ត។

ប៉ះរូបតំណាងខែលនៅលើអេក្រង់មេ ដើម្បីទាក់ទងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់។

ប្រើប៊ូតុងដូចគ្នា ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជិះរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកគ្រួសារ។
ភ្លេចយករបស់របរនៅក្នុងរថយន្តឬ? សូមទាក់ទងក្រុមគាំទ្ររបស់យើងតាមរយៈអ៊ីមែល support@indrive.com ឬតាមរយៈការជជែកក្នុងកម្មវិធី។

កុំភ្លេចវាយតម្លៃការជិះរបស់អ្នក។ មតិកែលម្អរបស់អ្នកជួយយើងឱ្យយល់ពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក និងកែលម្អសេវាកម្ម។

ប្រសិនបើអ្នកឱ្យផ្កាយមួយដល់អ្នកបើកបររបស់អ្នក ពួកគេនឹងលែងឃើញសំណើជិះរបស់អ្នកនៅក្នុងព័ត៌មានរបស់ពួកគេទៀតហើយ។
ការជិះដោយរីករាយ
Hello! This page contains information for your mobile application
The inDrive online passenger transportation aggregator is not a taxi service and is not involved in the relationship of Users. All requests are created, sent and performed by users independently.
© SUOL INNOVATIONS LTD, 2013-2023