ເຄັດລັບສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ
1
3
2
ກ່ອນການໂດຍສານ
ໃນລະຫວ່າງການໂດຍສານ
ຫຼັງຈາກການໂດຍສານ
ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໝາຍເລກທີ່ຢູ່ ແລະ ຈຸດຮັບຂຶ້ນລົດທີ່ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ ແລະ ກວດສອບທີ່ຢູ່ປາຍທາງໃຫ້ດີເມື່ອທ່ານຈອງ.

ຖ້າມີຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍກວ່າ 3 ຄົນ, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນພາກສ່ວນຄຳເຫັນ.

ແຈ້ງໃຫ້ຄົນຂັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຖ້າທ່ານມີກະເປົ໋າໃຫຍ່ ຫຼື ເອົາສັດລ້ຽງມານຳ.

ທ່ານປ່ຽນໃຈບໍ? ແຈ້ງໃຫ້ຄົນຂັບຮູ້ ແລະ ຍົກເລີກການເດີນທາງຂອງທ່ານ.

ກວດເບິ່ງປ້າຍທະບຽນ, ລຸ້ນລົດ ແລະ ຮູບຄົນຂັບກ່ອນເລີ່ມເດີນທາງ. ຍົກເລີກການເດີນທາງ ຖ້າຫາກຂໍ້ມູນບໍ່ກົງກັນ.
ຢ່າລືມຮັດສາຍແອວນິລະໄພ.

ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ຄົນຂັບຂອງທ່ານຮູ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນປາຍທາງຂອງທ່ານ ຫຼື ເພີ່ມຈຸດຈອດ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໂດຍສານປ່ຽນແປງ.

ກະລຸນາປະຕິບັດຕໍ່ພາຫະນະຂອງຄົນຂັບດ້ວຍຄວາມລະວັງ: ຢ່າສູບຢາ, ກິນອາຫານ ຫຼື ດື່ມສິ່ງໃດໆ ຍົກເວັ້ນນ້ຳລ້າຢູ່ພາຍໃນລົດ.

ແຕະໄອຄອນເກາະປ້ອງກັນຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກເພື່ອຕິດຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິການສຸກເສີນ.

ໃຊ້ປຸ່ມດຽວກັນເພື່ອແບ່ງປັນລາຍລະອຽດການໂດຍສານຂອງທ່ານກັບໝູ່ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ.
ລືມເຄື່ອງໃນລົດບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາຜ່ານອີເມວທີ່ support@indrive.com ຫຼື ຜ່ານການສົນທະນາໃນແອັບ.

ຢ່າລືມໃຫ້ຄະແນນການໂດຍສານຂອງທ່ານ. ຄຳຕິຊົມຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈປະສົບການຂອງທ່ານ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ.

ຖ້າທ່ານໃຫ້ໜຶ່ງດາວແກ່ຄົນຂັບຂອງທ່ານ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ເຫັນຄຳຮ້ອງຂໍການໂດຍສານຂອງທ່ານໃນຟີດຂອງພວກເຂົາອີກຕໍ່ໄປ.
ຂໍໃຫ້ເດີນທາງໂດຍສະຫວັດດີພາບ
Hello! This page contains information for your mobile application
The inDrive online passenger transportation aggregator is not a taxi service and is not involved in the relationship of Users. All requests are created, sent and performed by users independently.
© SUOL INNOVATIONS LTD, 2013-2023