หลักปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีพี่ๆคนขับ inDrive ทุกท่าน

เนื่องจากแอป inDrive ได้ผ่านการรับรองเป็นเป็นผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์จากทางกรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว ในฐานะผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอพฯ ตามกฎกระทรวง รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ท่านมีความจำเป็นต้องจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะและนำรถของท่านไปจดทะเบียนรับรองเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  • รถแท็กซี่ ต้องจดทะเบียนรถเป็นรถยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)
  • รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็น "รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์" และติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์จากกรมการขนส่งทางบก
  • รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง)

ทาง inDrive จึงขอความร่วมมือพี่ๆคนขับทุกท่าน และ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านอาจได้รับบทลงโทษตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ support@indrive.com

— ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์อย่างละเอียดตามข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้ด้านล่างนี้


ขั้นตอนการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์1) ทำใบขับขี่สาธารณะ หรือใบอนุญาต ท.1, ท.2, ท.3, ท4 (วิธีการทำใบขับขี่สาธารณะ)
2) เตรียมเอกสารเพื่อขอรับความเห็นชอบที่ขนส่ง เขต 5 อาคาร 3 ชั้น 3 สำหรับ กทม หรือ ขนส่งหลักในต่างจังหวัด
11a) บัตรประจำตัวประชาชน
11b) ใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างนึง
11111. ใบขับขี่สาธารณะ
11112. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฏหมายประเภท ท.1, ท.2, ท.3, ท4
11113. ใบรับรองการผ่านอบรมทดสอบ
11c) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
11d) หนังสือรับรองสังกัด app พร้อมสำเนา (กรอกข้อมูลเพื่อรับหนังสือรับรอง)
11e) หมายเลขโทรศัพท์
3) ตรวจสภาพรถ
  • ยื่นเอกสารส่งตรวจสภาพรถที่ได้จากข้อ 2 ที่ส่วนตรวจสภาพรถ
สถานที่นำรถเข้าตรวจสภาพ (ตามทะเบียนรถ)
4) ยื่นจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านแอป
11a) ยื่นเอกสารรับรองการตรวจสภาพรถที่ได้รับความเห็นชอบ
11b) รอเอกสารยืนยันการเปลี่ยนประเภทรถ

คุณสมบัติการยื่นจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอป
  • จดทะเบียน 1 คน 1 คัน
  • ชื่อเจ้าของรถต้องตรงกับผู้ขับขี่
  • อายุไม่เกิน 9 ปี
  • ไม่ต้องเปลี่ยนทะเบียนเป็นป้ายเหลือง
  • เอกสาร พรบ
  • ประกันภัยสาธารณะชั้น 3 ที่ครอบคลุม
— คุ้มครองบุคคล 5 หมื่นบาทต่อคน
— คุ้มครองทรัพย์สิน 2 แสนบาท

ฟอร์มข้อมูลเพื่อจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์