ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ1) สมัครอบรมออนไลน์ที่ https://www.dlt-elearning.com
2) จองคิวผ่านทางเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th หรือ แอป DLT Smart Queue โดยสามารถทำการ เลือกชนิดใบขับขี่ที่ต้องการจะทำ สถานที่ วัน และเวลา
3) เตรียมเอกสารเพื่อยื่นให้ กรมการขนส่งทางบก

a) บัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
b) ใบขับขี่ส่วนบุคคล (ที่ไม่หมดอายุ)
c) ใบรับรองแพทย์ แจ้งคลินิกว่าสำหรับทำใบขับขี่สาธารณะ โดยต้องขอไม่เกิน 30 วัน ก่อนไปทดสอบที่ขนส่ง
d) คิวอาร์โค้ดผ่านการอบรม (อายุไม่เกิน 180 วัน)

4) เข้ารับการทดสอบ

a)ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
b) ทดสอบสายตาทางลึก
c) ทดสอบสายตาทางกว้าง
d) ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

5) เมื่อผ่านการทดสอบแล้วให้นำ

a) ใบรับรองการผ่านอบรม
b) หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม
c) ค่าธรรมเนียม 100 บาท


ไปยื่นตามสถานที่ด้านล่าง โดยรอผลประมาณ 2-3 สัปดาห์
6) ยื่นหนังสือตรวจประวัติอาชญากรรมแก่กรมขนส่งทางบก พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 305 บาทเพื่อรับใบขับขี่สาธารณะ